קורס העשרה במתמטיקה לתלמידים מצטיינים בחטיבת הביניים.